Jak je to s dotacemi na solární panely

Jak je to s dotacemi na solární panely


Výraz „fotovoltaika“ hýbe světem. Lidé si moc dobře uvědomují, že Slunce je tak mocný zdroj energie, že by bylo pošetilé ji nevyužít. Energie je navíc dostupná zdarma, a jak je vám samozřejmě známo, Slunce nám nevystavuje za své působení žádnou fakturu. Fotovoltaiku si můžete pořídit za určitých podmínek i se státní dotací.

fotovoltaická elektrárna

Jak je to s dotací

Dotace na solární panely zajímá mnoho lidí, kteří se rozhodují o montáži fotovoltaiky. Pro některé z nich je to dokonce podmínka, protože jim připadá, že právě s dotací dosáhnou na kýžené úspory a stanou se více nezávislými na turbulentních cenách energií a na případných výpadcích elektrické energie. Jak to vlastně s tou dotací je?

Dotaci přiděluje stát – dotace na fotovoltaiku je záležitost státu, tedy nikoli žádných firem či neziskových organizací. Stát vám bude dotovat určitý podíl z celkové částky, potřebné pro výstavbu a zprovoznění zařízení, ovšem musí se mu to také vyplatit. Jinými slovy – on do vás zainvestuje, ale nebude to zadarmo. Jaké jsou podmínky získání státní dotace?

Nemovitost s popisným číslem – v první řadě se musí jednat o typ nemovitosti, zapsané na katastrálním úřadu pod popisným číslem. To je celkem logické, aby bylo jasné, kde budou panely namontované, a s kým, s jakým subjektem bude stát o vyřízení dotace jednat.

fotovoltaika na střeše

Ostrovní systémy – na státní dotaci mají nárok pouze ta zařízení, která jsou připojena do rozvodné sítě. Stát se tím také jistí, že budete připojeni do systému a budete součástí elektrifikované soustavy. Tím pádem fotovoltaika koncipovaná jako zcela nezávislý ostrovní systém mimo rozvodnou soustavu nemá na státní dotaci nárok.

Deset let provozu zařízení – abyste dotaci mohli získat, musíte se zavázat k tomu, že po dobu deseti let bude zařízení v provozu alespoň na cca tři čtvrtiny svého maximálního výkonu. Někdo na to přistoupí bez problémů, ale jsou lidé, kterým toto omezení může vadit, například z důvodu možného prodeje nemovitosti, převedení či darování majetku v rámci dědictví atp.